Als Motionscenter har åbent 24/7, således det altid er muligt for brugerne at komme ind og træne - når de har tid og lyst.

Derudover vil der på udvalgte tidspunkter være instuktører til stede (se tider længere nede). Instruktørerne er du som bruger altid velkommen til at henvende dig til for råd og vejledning.

alshallen motionscenter 1 1140x400

Reglement for motionscenteret

 • Kun adgang for medlemmer
 • Nøglebrikker er personlige og skal bruges hver gang, du skal ind i træningsområdet
 • Træning i motionscentret er på eget ansvar
 • Ingen træning i motionscentret for personer under 13 år, børn i alderen 13-15 år må træne sammen med sine forældre, under forældrenes ansvar.
 • Unge under 18 år skal have forældres underskrift
 • Påvirkning/indtagelse af doping og/eller alkohol i motionscentrets lokaler er forbudt.
 • Rygning er forbudt i motionscentrets lokaler
 • På dage med instruktører kan maskinerne være optaget til undervisning/instruktion
 • Ryd op efter dig selv. Sidste mand/kvinde slukker og lukker. Lyset slukker automatisk.
 • Træningstøj og indendørssko er påkrævet, når du træner
 • Husk at bruge håndklæde på maskinerne under træning
 • Børn er velkomne, sammen med voksne og under opsyn.

Ansvar

Al træning foregår på eget ansvar. Als Motionscenter kan ikke drages til ansvar. Reglemenet for Als Motionscenter skal til hver en tid følges.  Als Motionscenter har ingen forsikring som dækker ved eventuelle skader, fejlbevægelser mv.

Brud på reglerne/misbrug af nøglebrik

Vi mener reglementet er indlysende og fair for alle parter og er derfor meget konsekvente med at opretholde reglerne i motionscentret. Der er klare konsekvenser ved evt. overtrædelse.

1. gang en advarsel
2. gang bortvisning inaktivering af nøglebrik

alshallen motionscenter 2 1140x400

Oprettelse af abonnoment til motionscenter

Inden du tilmelder dig motionceteret skal du sikre dig at du har læst reglementet grundigt igennem først.

Hvis du er ny bruger i motionscenteret, skal du først have oprettet en bruger, før du kan tilmelde dig et abonnoment til motionscenteret. Du tilmelder dig som ny bruger ved at klikke på knappen "Tilmeld" nedenfor og følger formularen.

Tilmeld

Når du er oprettet som bruger, kan du tilmelde dig det abonnoment du ønsker til motionscenteret. Du tilmelder dig ved at klikke nedenfor på det abonnoment du ønsker og derefter logge ind med den bruger, som du har oprettet ovenfor.

Du skal være opmærksom at første gang du betaler for abonnementet ligges der 100 kr. oven i beløbet for nøglebrikken.

Bemærk: Reglementet for motioncenteret og Abonnementsbetingelserne skal læses igennem og accepteres.

Nøglebrik 

Med et abonnement til motionscenteret skal du ligeledes have en nøglebrik, som giver dig adgang til centeret, når der ikke er en instruktør til stede. Denne nøglebrik koster 100 kr. (engangsbeløb). Dette beløb tillægges ved første betaling af abonnement.  

Nøglebrikken udleverers og aktiviveres af en instuktør, som du skal opsøge efter du har betalt for den og abonnementet. 

Instruktørtider 

Efter du har betalt abonnementet ovenfor skal du enten møde op på et tidspunkt hvor der er instruktør til stede i motionscenteret, eller få en aftale med en instruktør om hvornår i kan mødes. Instruktøren vil instruerer dig i brug af maskinerne og der kan sammensættes et træningsprogram til dig. Derudover vil du få udleveret og aktiviteret en nøglebrik, således at du fremadrettet kan komme ind i motionscenteret i hele åbningstiden (24/7).  

Instruktørtider 
Efter aftale. Kontakt Jan på telefon 61 69 09 88.

alshallen motionscenter 3 1140x400

Abonnementsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Als Hallen er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Als Hallen må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Als Hallen er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. 

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Als Hallen eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes. 
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Als Hallen ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Kundekonto
Til visse abonnementstyper kan tilkøbes tillægsydelser. Sådanne tillægsydelser afregnes efter forbrug.
For at kunden kan til vælge tillægsydelser, skal kundens konto ved Als Hallen have en positiv saldo, som overstiger købsprisen for tillægsydelsen.
Kunden indbetaler via de accepterede betalingsmidler et beløb til sin konto, hvorfra Als Hallen trækker købssummen for kundens valgte tillægsydelser. 
På hjemmesiden kan kunden tilmelde sig en automatisk indsættelse af beløb på kontoen, når kontoen saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra kundens betalingskort som oplyst ved oprettelse af kundekontoen. Ved tilmelding til automatisk indsættelse af beløb, godkender kunden, at Als Hallen er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden kan til enhver tid vælge at få returneret ubrugte beløb fra kontoen, dog med fradrag af et beløb på kr. 50, som dækker Als Hallen omkostninger ved transaktionen.
For returnering af ubrugte beløb fremsendes e-mail med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger
Als Hallen har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Als Hallen indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved handel gennem webshoppen på www.alshallen.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Als Hallen, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Als Hallen som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.
En registreret kan til enhver tid over for Als Hallen gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger
Als Hallen fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Als Hallen
Vikingvej 6
9560 Hadsund
CVR-nr: 18053594
Tlf.: +45 24471725
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Copyright © 2024 Als Hallen
Website by Buchs